Slibbemonstering

Staalname van slib / specie (in-situ en ex-situ)

Door eenĀ  aangepaste boot in te zetten kunnen wij slib- en waterbodemstalen nemen vanop wateroppervlakten met beperkte diepte waar weinig of geen stroming aanwezig is. Staalname van de bovenste sliblaag gebeurt met behulp van een Van Veenhapper , een veenboor of een zuigerboor.

Dezelfde technieken kunnen we toepassen bij ondiepe beken of grachten die doorwaadbaar zijn of waar we vanop de kant kunnen bemonsteren.

Staalname, monstervoorbehandeling en conservering gebeuren volgens de van toepassing zijnde CMA-methodes.