Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging / Erkenningen

Veiligheid

ASA is een VCA*-gecertificeerde onderneming. VCA* staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat is ontwikkeld om (onder)aannemers op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheerssysteem. Het VCA*-label geeft aan dat het bedrijf zijn wettelijke verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu ten opzichte van zijn werknemers naleeft.

Intern vinden wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers van levensbelang.

Eén van de vereisten voor het behalen van dit certificaat is dat alle operationele medewerkers bij een gecertificeerde instelling een basisopleiding veiligheid volgen en geslaagd zijn in het bijbehorend examen. Deze opleiding heeft als doel het veiligheidsbewustzijn op een hoger niveau te tillen en inzicht te verschaffen in de eigen verantwoordelijkheden van onze mensen, maar ook die van de werkgever en de opdrachtgever.

Tijdens periodieke toolboxmeetings en werkplekinspecties bespreken we diverse zaken zoals veiligheidsissues, procedures en eventuele aandachtspunten die ons zowel door opdrachtgevers als onze eigen mensen zijn doorgegeven.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit certificaat over een sluitend veiligheidsbeheersysteem beschikken.

Kwaliteit

Een intern kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat wij tegemoet kunnen komen aan de eisen van onze opdrachtgevers.

Om onze kwaliteit te waarborgen hebben wij een eigen kwaliteitshandboek opgesteld, gebaseerd op de ISO 17025-norm, en wordt er gewerkt volgens duidelijke regels en afspraken. Werkinstructies en werkprocedures hebben het doel om verdere details te geven voor het uitvoeren van specifieke opdrachten. Calibratieprocedures geven de nodige informatie over het calibreren van de toestellen waarvan een periodieke controle op hun werking vereist is.

Verder zijn een aantal van onze medewerkers gecertificeerd door Tracimat voor de staalname in het kader van sloopopvolging.

Interne en externe opleidingen die op regelmatige basis worden georganiseerd zorgen ervoor dat onze medewerkers steeds bij blijven.

Een uitgewerkt competentiebeheer zorgt ervoor dat aantoonbaar de juiste mensen voor de juiste werkzaamheden ingezet worden.

Tenslotte is  ASA bv ook ‘foreur agrée’ in Wallonië en zijn een aantal van onze medewerkers ook geregistreerd als staalnemer conform het Waalse bodemdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Erkenning als aannemer

ASA beschikt ook over een G1-erkenning als aannemer.