Machinale boringen

Machinale boringen

Op locaties waar handmatig veldwerk niet mogelijk is (omwille van de moeilijk te doorboren ondergrond of omwille van de grote diepte) kunnen wij onze grondboormachines op rupsen inzetten. Door hun relatief kleine afmetingen zijn zij makkelijk manoeuvreerbaar op locaties met beperkte afmetingen.

Met deze machines kunnen we, afhankelijk van het terrein en de kwaliteitseisen van het onderzoek, verschillende boortechnieken uitvoeren: ramgutsen, ongeroerde staalname met liners, (volle en holle) avegaarboringen, pulsen en (verbuisde) spoelboringen.

Bij in situ-saneringen worden er vaak verticale onttrekkingsfilters en/of injectiefilters geplaatst. Ook hiervoor kunnen wij de geschikte machines en ervaring ter beschikking stellen van bodemsaneerders.