Asbest in grondonderzoek

Asbest in grond

Vaak voeren wij ook veldwerk uit in het kader van bodemonderzoeken waar asbest in de bodem vermoed wordt. Hierbij wordt er in een geaccrediteerd labo bepaald  hoeveel en welk soort asbest  aanwezig is in het genomen monster.

De medewerkers die de staalname  uitvoeren hebben allen een opleiding asbestherkenning genoten en volgen de procedure zoals voorgeschreven in de meest recente versie van het CMA.

Het terreinwerk begint met een visuele inspectie van het maaiveld en eventueel het handmatig graven van gaten van 30 x 30 cm en zeven van het materiaal.

Bij het maken van grotere gaten van 80 x 80 cm of sleuven van 200 x 30 cm wordt de opgegraven grond over een schuddende zeef verspreid. De zeef heeft een maaswijdte van 20 mm waardoor de grote asbesthoudende materialen  niet worden doorgelaten. Er wordt een monster genomen van het asbesthoudend materiaal en van het gezeefd materiaal.

Alle relevante informatie (zintuiglijke waarnemingen, afmetingen en gewichten) wordt op terrein genoteerd en achteraf krijgt u van ons een gedetailleerd monsternameformulier.

Tijdens deze werkzaamheden wordt uiterste aandacht besteed aan de voorzorgsmaatregelen die moeten genomen worden om mogelijk contact met asbesthoudende materialen te vermijden. Zo dragen de veldwerkers de nodige PBM’s (tyvek overall, adembescherming, handschoenen) en wordt er indien nodig een deco-unit voorzien op terrein.