Handmatige boringen

Handmatige boringen

Het belangrijkste deel in elk bodemonderzoek is een kwalitatief correct uitgevoerde  staalname, die een representatief beeld moet geven van de aard en eigenschappen van  bodem en grondwater.

Onze boorwagens zijn uitgerust met al het nodige materiaal om elk handmatig uitvoerbaar project met succes af te ronden.

  • Diamantkernboor met bijbehorende kernen;
  • Diverse types van edelmanboren (zand, puin, klei, …) ;
  • Peilbuismateriaal met een diameter van 32 mm  tot 63 mm;
  • Verbuizing en pulsmateriaal;
  • Ramgutsmateriaal;
  • CAT+ en Genny leidingdetectiesysteem;
  • Tablet computers met bijbehorende software;
  • XYZ-metingen met dGPS-totaalstation met nauwkeurigheid op centimeterniveau voor X, Y-metingen en millimeterniveau voor Z-metingen.
  • Uitvoering van PID-metingen.